Γυναίκες στη ρότα της Ναυτιλίας

Πιστεύω ότι το να ζεις δημιουργώντας είναι μεγάλο προνόμιο, όποια προβλήματα και αν αντιμετωπίζεις. Διότι η σωτήρια της ψυχής είναι η δημιουργία. Άλλος μπορεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση, άλλος ένα επάγγελμα, άλλος ένα ποίημα, άλλος ένα ωραίο γεύμα. Όλοι είμαστε δημιουργοί γιατί είμαστε κανάλια επικοινωνίας με τον Μεγάλο Δημιουργό και όποιος το έχει αναγνωρίσει αυτό έχει πετύχει στη ζωή του. Είναι θετική ενέργεια».